Holst Entreprenad AB

Slottsbron, Jönköping

Slottsbron Projektet avser reparation av befintlig bro över hamnkanalen i Jönköping. Bilder

Ombyggnad väg 195 och väg 1819 i Habo

Ombyggnad väg 195 och väg 1819 i Habo Arbetet omfattar ombyggnation av rondell på väg 195 samt väg 1819. En ny gång och cykel tunnel byggs för att underlätta för gående och cyklister att ta sig till Kärnekullaområdet. Bilder

Rörbro Bråneryd

Rörbro Bråneryd Projektet innefattar rivning av en gammal betongbro, läggning av 32 meters vägtrumma och återskapa körbana med gatsten och smidesräcke på sidorna. Bilder DCIM100MEDIADJI_0034.JPG DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Äringen Jönköping

Äringen Jönköping Nybyggnation av industrigata inkl VA, gång och cykelväg samt vändplan på Ljungarums industriområde. Bilder

Rv 23 i Åseda

Rv 23 i Åseda Nyproduktion av vägbro under väg 23 vid Åseda, och utförande av vägar i anslutning till bron. Bilder DCIM100MEDIADJI_0067.JPG DCIM100MEDIADJI_0052.JPG DCIM100MEDIADJI_0038.JPG DCIM100MEDIADJI_0051.JPG DCIM100MEDIADJI_0061.JPG Film https://holstentreprenad.com/wp-content/uploads/2023/12/641-Gronskara-6-flyover-fran-S.mp4

Förskola i Månsarp

Förskola i Månsarp Komplett markentreprenad för byggnation av ny förskola. Bilder

Bro i Aneby

Bro i Aneby Utbyte av gång- och cykelbro över Svartån i Jakobsgatans förlängning i Aneby. Bilder

Hertig Johans Allé, Linköping

Hertig Johans Allé Hertig Johans Allé är ett nytt kollektivtrafikstråk genom den nya stadsdelen Djurgården i Linköping. Objektet är byggt i 2 etapper och omfattar 2 km ny väg med intilliggande GC-vägar samt 3 stycken nya broar. Bilder