Holst Entreprenad AB

Ombyggnad väg 195 och väg 1819 i Habo

Arbetet omfattar ombyggnation av rondell på väg 195 samt väg 1819. En ny gång och cykel tunnel byggs för att underlätta för gående och cyklister att ta sig till Kärnekullaområdet.

Bilder