Holst Entreprenad AB

Munksjöstaden, Jönköping

Munksjöstaden, Jönköping Projekt Munksjöstaden innefattar grundläggning och finplanering för 6 stycken nya kvarter i Jönköping Bilder DCIM100MEDIADJI_0003.JPG DCIM100MEDIADJI_0006.JPG DCIM100MEDIADJI_0005.JPG DCIM100MEDIADJI_0002.JPG

Madängen, Huskvarna

Madängen, Huskvarna Nybyggnation av Cirkulationsplats med tillhörande GC-väg och anslutande gator. Bilder

Nya Asecs, Jönköping

Nya Asecs, Jönköping Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor. Bilder

Skeppsbron, Jönköping

Skeppsbron Allmän platsmark, utbyggnad av gator och VA på Skeppsbron i Jönköping. Bilder

Vägbro över järnvägen i Äng, Nässjö

Vägbro över järnvägen i Äng Projektet avser uppförande av ny vägbro över järnvägen i Ängs samhälle med tillhörande vägar. Bilder DCIM100MEDIADJI_0003.JPG DCIM100MEDIADJI_0004.JPG DCIM100MEDIADJI_0005.JPG DCIM100MEDIADJI_0006.JPG

Kärnekulla, Habo

Kärnekulla Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik. Bilder DCIM100MEDIADJI_0010.JPG DCIMSURVEY100_0041100_0

Sjöviken, Jönköping

Sjöviken Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras. Bilder

Rörviks skola

Rörviks skola Nybyggnation av skola, samt rivning av befintlig skola. Bilder default default default

Fagerslättsskolan

Fagerslättsskolan Nybyggnad av F-6 skola. Holst uppdrag är markarbeten och anläggande av skolgård. Bilder