Holst Entreprenad AB

Nya Asecs, Jönköping

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Bilder