Holst Entreprenad AB

Fagerslättsskolan

Nybyggnad av F-6 skola. Holst uppdrag är markarbeten och anläggande av skolgård.

Bilder