Holst Entreprenad AB

Industrietableringar

Vi leverera en helhetsprodukt

Vi utgår alltid ifrån dina unika behov och skapar tillsammans en optimal lösning för ditt verksamhetsbehov. Det du behöver, det löser vi.
Vi kan leverera en helhetsprodukt där vi även projekterar åt beställaren. Vi utför schaktning, terrassering, grundläggning, VA-arbeten, asfaltering samt färdigställande av din utvändiga miljö.

Våra ingenjörer och anläggare har som främsta fokus att färdigställa ett resultat med kvalitet. Du kan dessutom lita på att arbetet utförs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.