Holst Entreprenad AB

Bro och betong

Erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner

Redan de gamla romarna använde sig av betong fast med vulkanisk aska som bindemedel istället för cement. Betongen återupptäcktes under 1900-talet och är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen.
Den används till allt från husgrunder och fasader till broar och konstverk.

Med dokumenterad kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner (klass 1), bygger vi väg- och järnvägsbroar, fundament till vindkraftverk, grundläggning till värmeverk och industrier.

Med vår samlade erfarenhet och bredd samt nära samarbete med konstruktörer kan vi erbjuda helhetslösningar – från idé till färdigt byggnadsverk.