Holst Entreprenad AB

Kanalgatan

Objektet omfattar nybyggnad av gata, breddning av befintlig gata, nybyggnad av 2 stycken broar samt en VA-anläggning med pumpstationer, tryckavloppsledningar och vattenledningar.

Bilder