Holst Entreprenad AB

Bro över Högvadsån i Lia

Bron har platsgjutna landfästen av betong med en tvärspänd limträöverbyggnad och håller för tung trafik. Den gamla bron är kvar som gång och cykelbro. Vi har grävt ner ledningar och justerat med ny beläggning.

Bilder